Automatizace

procesů

Manuální procesy nahrazujeme automatizacemi pomocí scénářů na platformě Integromat.  

Získejte od nás 5.000 Kč na první systémové automatizace a třeba i další 1.000.000 Kč ?

„Robotická automatizace procesů (RPA) je zázrak, který umožňuje dnešní doba digitální transformace. Znamená značnou konkurenční výhodu, zlepšuje veškeré činnosti firmy a snižuje náklady na pracovní sílu. “.

 

McKinsey Global Institute

Co umíme?

Analyzujeme činnosti, které děláte ručně a navrhujeme automatické procesy. Propojujeme aplikace, přenášíme    a transformujeme data. Zbavujeme firmy nutnosti dělání rutinních činností, které lze nahradit robotem.

Automatizujeme všechny firemní procesy –
obchod, marketing, backoffice, účetnictví, HR, administrativu, e-shop a podobně..  

O nás

Představujeme tým mladých lidí podnikajících napříč různými sektory. Pronikli jsme do zázračných kouzel automatizačních procesů ve všech sférách firemních procesů a došli tak daleko, že jsme se rozhodli poskytovat integraci aplikací a automatizaci dále. 

Na našem blogu naleznou podnikatelé a firmy inspiraci ze světa automatizací různých procesů.

Integromat

Integromat automatizuje procesy, které děláte ručně. Propojuje aplikace, přenáší a transformuje data. To vše neustále 24 hodin denně, bez nutnosti Vašeho zásahu.

Pomůžeme vám s tvorbou scénářů v Integromatu či je vytvoříme na míru vašim požadavkům.

Přínosy automatizace

Návratnost investice do automatizace je maximálně do několika měsíců.

Efektivní organizace

Dokonalý firemní systém

Eliminace chyb

Rychle, efektivně a bez chyb

Úspora nákladů

Personální náklady mínus 50%!

Nepřetržitý proces

Robota nic nezastaví!

Spokojenost zákazníků

Rozlučte se s konkurencí!

Škálování a růst

Znásobte firemní obrat!

Buduj firmu budoucnosti

Zanalyzujeme vaše potřeby, vytvoříme automatizace, které za vás budou pracovat 24/7. Šetřete čas, zbavte se manuálních procesů a věnujte se tomu, na čem nejvíce záleží.

Vykročte správnou cestou.