Startujeme Autommate!

Spouštíme projekt zaměřený na dodávání automatizací procesů a integraci online aplikací nejen pro malé i velké podniky, ale i pro jedince podnikající na volné noze. 

Dnešní „launch” webovek je výjimečným dnem, ke kterému se váže příběh byznysového vyhoření a důvody, proč jsme vlastně Autommate dali život. 

Ti z vás, kteří nemáte rádi příběhy – můžete rovnou přeskočit dolu na sekci Startujeme Autommate. Příběh je sice o mně a podnikavých kamarádech, ale zcela jistě se v něm pozná i mnoho dalších byznysmenů. Pevně věřím, že stojí za přečtení.

A těm z vás, kdo jste příliš zaneprázdnění a nemáte čas na čtení článků bych naopak velmi doporučoval článek přečíst. ☺️

Zpátky do minulosti

Před necelými třemi lety jsem se svými kamarády v kavárně řešil naprosto běžné problémy v našich firmách, se kterými se potýkalo mnoho dalších společností. Nedostatek kvalifikovaného personálu. Přetíženost vedení. Účetní a daňové problémy. Přepracovanost. Únava…

S odstupem času na naše staré „růstové” problémy rád vzpomínám. Nikde stopy po žádné krizi (a ani stopy po epidemii století, byť se sem tam něco v Číně objevilo…).

Po téměř dekádě aktivního podnikání nás už byznys něco naučil. Jak mě, tak mé spolupodnikající kamarády. Všichni jsme se stali skvělými prodejci a jakžtakž schopnými manažery. Stali jsme se však tak trochu oběťmi vlastního úspěchu. Role podnikatele je náročná, protože někdy zkrátka (a obzvláště na kritickém začátku) děláte všechny možné funkce a zastáváte nejrůznější role.

Narazili jsme na limity spojené s naší osobní energií a časem. Růst firmy nás všechny velmi bolel, neboť jsme začali podnikat trochu volnomyšlenkářsky a nebudovali jsme od začátku takový systém, který by byl dlouhodobě udržitelný.

Pojem „škálování” jsme si teprve před třemi lety možná tak googlili.

V momentě, těsně před „byznysovým vyhořením”, jsem dostal od kamaráda tip na službu Integromat, což byl (koukám-li se na to zpětně) zlatý klíč. Ideální načasování. Jen lidi nejsou ideální a já už vůbec ne. Nechal jsem věci stejně dojít, až do stavu vyhoření a k Integromatu se vrátil později, až když jsem hledal lék na moji osobní a bysnysovou krizi. Tou byla extrémní přepracovanost. Každým rokem se mi s rostoucím byznysem zdvojnásobil počet starostí a objem práce, byť jsem v té době velmi dobře znal pojem delegace. Jednou to vyhoření zkrátka přijít asi muselo.

Ti, kdo to znáte a prožili jste si to také – potvrdíte, že to není nic příjemného a cesta ven z tohoto stavu není vůbec snadná.

Nikdy bych nevěřil, že mi Integromat a následný „Automacialismus” zdesetinásobí objem práce a zároveň zanechá doma s mým synkem a ženou!

Pozn. autora: termín „Automacialismus” na Googlu nenajdete, ale kdyby existoval – znamenal by zcela jistě určitý směr myšlení, kdy se usilovně snažíte zautomatizovat vše, na čem v životě nezáleží, je rutinní a nudné či to musíte dělat, ale nechcete. 😀

První automatizace v Integromatu

Přestože je Integromat nástroj, pomocí něhož si každý může vytvořit automatizace bez znalosti programování – průměrně technicky zdatný jedinec má se stavbou sofistikovanějších automatizačních scénářů velký problém. Bez předchozích desítek hodin studia a systému tvorby pokus – omyl to zkrátka nejde; za předpokladu, že člověk není génius či nemá místo mozku výkonný procesor.😀

Mé prvotní nadšení tak brzy opadlo a po hodinách práce s Integromatem nevzešlo nic plodného. Těšil jsem se, že budu mít méně práce, ale skutečnost byla opakem. 

Původním záměrem na moji první automatizaci byla tvorba systému pro jeden z mých projektů v cestovním ruchu. Vytvořil jsem koncept formou myšlenkové mapy na automatizaci, která vypadala následovně:

 1. Jakmile přijde do firmy nový kolega, vyplní o sobě údaje, se kterými potřebujeme jako firma pracovat, do formuláře. 
 2. Data se z formuláře vyplní do tabulky, zálohují se a vytvoří se či nasdílí přístupy k aplikacím, které jsme využívali (Kalendář, Slack, Microsoft To-Do – tenkrát Wunderlist atd.) 
 3. Data se také promítnou do mzdového systému, docházkového systému apod.
 4. Jádrem této automatizace bylo vygenerování úkolů, které jsme na nových členech týmu vyžadovali a kontrola jejich plnění systémem notifikací posílaných jak jim samotným, tak i mně. 

Úkoly měly být vygenerovány v Trellu, kde jsme byli zvyklí s nimi pracovat a měly obsahovat veškeré potřebné informace plus návod, jak je na 100 % splnit, doplněný o videoškolení. 

Taková automatizace by nám ušetřila enormní množství času a starostí. Bohužel v tu dobu nikdy nevznikla a vše jsme řešili hezky po staru. 😂

Nakonec jsem skončil v Integromatu u nastavení jiného scénáře. Tím byla notifikace na Slack, když přišel do týmu nový kolega. Tento scénář byl naprosto k ničemu a nutno dodat, že byl vytvořen ze šablony připravené týmem Integromatu a já pouze napojil aplikace. 😂 

Je pravda, že jsem si vzal na začátek velké sousto a byl jsem naivní. To je ale pro mě tak trochu typické. Možná i pro více podnikatelů. Řekl bych, že naivita k podnikání patří, protože kdyby každý podnikatel věděl předem, co ho čeká – dost možná by nikdo nikdy nezačal podnikat.😀

Nechtěl jsem se vzdát vize, že jednou budu mít dokonalý systém, pořádek ve firmě a nastavené automatické procesy ve všech částech mých projektů. Zároveň jsem nechtěl v danou chvíli studovat obsáhlý manuál od Integromatu. Nebyla to tehdy má priorita.

Rozhodl jsem se jít na to tedy trochu jinak. Díky zkušenostem z minulých let radím všem stejný postup. „Dělej to, co tě baví a na co máš talent – na ostatní si najmi odborníky, co ti pomůžou.”

Hledám firmu na automatizace zn. spěchá

Firem poskytujících automatizace v Integromatu nebylo tenkrát moc. Vlastně jich stále není mnoho.

Kdysi v ten moment mi (jako v každém lačně-hledajícím-příležitost podnikateli) vyvstala na povrch myšlenka založení projektu v tomto segmentu. 

Když v nějakém segmentu převyšuje dramaticky poptávka nad nabídkou – není to nikdy dobře pro zákazníka z vícero důvodů. 

To jsem ostatně velmi brzy poznal a rozhodl se po téměř roce dodávek automatizací od různých firem vrátit se ke studiu a systému pokus – omyl doplněněném o profesionální konzultace. 

Brzy mi však došlo, proč bylo nebo stále je na trhu tak málo firem. Byť je Integromat dokonalým nástrojem pro každou firmu či freelancera a tudiž trh je pro potenciální firmu obrovský naučit se 100% operovat s Integromatem + rozumět firemním procesům je mimořádně náročná disciplína.

Téměř každý den, kdy jsem seděl nad scénáři automatizací jsem chtěl utéct a hledal každou příležitost pro prokrastinaci.

Když jsem však dokončil mé první dva sofistikovanější scénáře a značně tak ulevil celé své firmě – dostavilo se neuvěřitelné naplnění a motivace jít dál…

Kdybych jen tenkrát tušil, jak moc se to zvrhne a co vše budu automatizovat….

Startujeme Autommate!

Projekt měl vzniknout již v průběhu minulého roku. Postrádal jsem však tolik potřebnou motivaci jít s projektem ven. Plány zůstavaly plány. Narození syna a zlaté časy pro ostatní projekty zabily naději na vznik Autommate. V únoru minulého roku, vznikl i název a později i registrovaná doména, ale to bylo téměř vše.

Zůstalo pouze u stanovení pomyslného ale závazného milníku, že mimo našich vlastních automatizačních řešení nejdříve získáme a úspěšně dokončíme 20 automatizací pro společnosti našich kamarádů a známých. Pak teprve projekt vykopneme. Termín byl duben 2021.

Jenže jak už to tak bývá, plány jsou často jen jakýsi směr, neboť vše skončí většinou úplně jinak…

COVID-19

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Kromě cenného času stráveného s rodinou během lockdownu v březnu 2020 se značně urychlil proces oněch 20 automatizací, po kterých měl být inicializován start Autommate.

Rozumné bylo, že jsem tehdy v březnu nebyl optimista ohledně epidemiologické situace a tvrdě na Autommate makal a stejně tak na získávání a procesování testovacích zakázek. 

Dopady COVIDU na mé jiné projekty byly nekompromisní, tragické a zbořily takřka vše, co jsem v posledních letech budoval.

Pustit se naplno do jiných vod bylo velmi strategické rozhodnutí, neboť v době, kdy píšu tyto řádky, je Autommate velmi vytíženo a ostatní mé projekty jsou (většinou týkající se nyní takřka mrtvého cestovního ruchu) před totálním zhroucením.

Během několika měsíců prací na nasmlouvaných projektech jsme dokončili onen magický projekt číslo 20. 

Následovalo pár nocí beze spánku sestavováním webu, který vám nyní za celý svůj tým Autommate představuji.

A co děláme?

Tvoříme jednoduché i velmi sofistikované scénáře pro malé i velké firmy. 

Automatizujeme firemní procesy a integrujeme online aplikace do prostředí vašich firem s ohledem na vaše zajeté a ověřené systémy. 

Snažíme se nejprve důkladně pochopit váš byznys, a tak většinou začínáme u analýzy vašich systémů, potřeb a cílů.

Kromě 20 testovacích scénářů pro klienty jsme vytvořili více než 120 scénářů pro naše společnosti a vytvořili jakousi testovací laboratoř, díky které jsme se naučili pracovat s automatizacemi v Integromatu. Naše automatizace vytvořené v této laboratoři byly velmi pestré.

Zjistili jsme, že podnikatelé by často rádi automatizovali rutinní činnosti, ale nevědí kde a jak konkrétně začít. 

Proto jsme vytvořili stránku autommate.cz/automatizace, kde jsme pro inspiraci vypsali tipy na jednoduché automatizace.

Na další stránce autommate.cz/pripadove-studie, máme pak detailnější případové studie našich vybraných klientů, ve kterých se dočtete o konkrétních problémech ve firmách a jak jsme jim pomohli tyto problémy vyřešit.

V neposlední řadě je zde tento expertní blog nazvaný Integrace | Automatizace | Digitální transformace, v němž s vámi budeme sdílet zkušenosti, nápady a užitečné novinky.

Zajímají-li vás tato témata – měli byste nám zanechat svůj email. Budete mít články ve schránce jako první a žádný vám neunikne. 

Mým cílem a posláním v týmu Autommate je, aby email s novým článkem od nás byl právě tím emailem, který ve vaší schránce vždy jednou týdně spolehlivě otevřete a článek s radostí přečtete. 

Jsme připraveni ke startu…..


Pomáhám podnikatelům automatizovat firemní procesy a vytvářím jim tak čas a prostor věnovat se věcem, na kterých opravdu záleží. A to ať už jsou to ty nejdůležitější firemní momenty, zásadní porady a rozhodnutí či zkrátka více cenného času stráveného doma s rodinou.
Komentáře
 1. Zuzana napsal:

  Pracujete i se Zapierem nebo jen s Integromatem?

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 • Sdílíme s vámi zkušenosti, nápady na integrace a novinky
 • Přihlásit se k odběru
 • Rubriky
 • Štítky
 • Nejnovější příspěvky